ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις, μελέτες και κατασκευές απόλυτα συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να προσφέρει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών έργων που διέπονται από ασφάλεια, ποιότητα και σύγχρονη αντίληψη.

 Ηεταιρεία μας  δεν αντιμετωπίζει ποτέ τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποσπασματικά και ξεκομμένες από τις πραγματικές ανάγκες και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Ξεκινά πάντα τις μελέτες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αφού έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο σχεδιασμός όλων των άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (θέρμανση, κλιματισμός, υδραυλικά κ.λ.π) και εφόσον έχουν καθορισθεί με ακρίβεια οι απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται από εμάς σφαιρικά, για κάθε σύγχρονη δυνατότητα και επιλογή που έχει.

Στην μελέτη και εν συνεχεία στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεν λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις αλλά και την δυνατότητα που πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε μελλοντικές διαρρυθμίσεις, επεκτάσεις και συντηρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να γίνουν στο μέλλον και εφόσον απαιτηθεί, με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Οι σύγχρονες και εξελισσόμενες συνεχώς τάσεις της ηλεκτρολογικής τεχνολογίας και των ηλεκτρολογικών υλικών, οι νέοι κανονισμοί που ισχύουν στην χώρα μας από το 2004 με την υποχρεωτική εφαρμογή του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384 , που υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά κάθε ηλεκτρολόγος, οι αυξημένες ανάγκες των σημερινών κατασκευών από εξελιγμένη ηλεκτρολογική υποστήριξη, η όλο και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τις υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου και η απαίτηση του σημερινού καταναλωτή για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφενός να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και αφετέρου να παρέχουν ασφάλεια και να διέπονται από τις βασικές αρχές της ηλεκτρικής οικονομίας και της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθιστούν την ¨Πρεμετης Παυλος κ σια ο.ε¨ προνομιακό συνεργάτη.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή για:

  • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός- κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης τύπου instabus-έξυπνο σπίτι.
  • Ειδικές εφαρμογές φωτισμού (μελέτες και εγκαταστάσεις φωτισμού-φωτοτεχνικές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων).
  • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC.
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων καθώς και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση γεννήτριας και UPS.
  • Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνα-συστήματα προστασίας από υπερτάσεις.
  • Εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γειώσεων (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες).
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μετασχηματιστή και ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης.
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (δίκτυα υπολογιστών, δομημένη καλωδίωση, οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κάμερες, CCTV, πυρανίχνευση, συστήματα ήχου μονοφωνικά P.A ανακοινώσεων και στερεοφωνικά, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεόραση, κεντρική και δορυφορική κεραία, συστήματα ελέγχου εισόδου, access control