ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ


 Η εταιρεία  μας διαθετη  την τεχνογνωσία και την εμπειρια στην  κατασκευη της  θεμελειακής γειωσης.Τα υλικά κατασκευήςτης γείωσης  πού χρησιμοποιούμε ειναι τα πλέον συγχρονά και καλύπτουν  όλες  τις  διατάξεις της   ισχύουσας νομοθεσίας. Πλέον χωρίς την  κατασκευη πιστοποιημενης θεμελειακής γείωσης  δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθει  καμία νεα  οικοδομή .  Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημενο οργανο μετρησης  της αντίστασης γείωσης  συμφωνα  με το  νέο  πρότυπο  HD384 των   εσωτερικών  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Είστε σε  διαδικασια ανέγερσης οικοδομής  απευθυνθειτε σε  μας . Το οργανομένο και άρτια εκπαιδευμένο "συνεργείο" μας θα έρθει στο χωρο του εργοταξιού(οικοδομής)σας  για  την μελέτη και κατασκευη της θεμελειακής γείωσης,Με την κατασκευή της θεμελειακής γείωσης θα  σας παρέχουμε τα απαραίτητα εγγραφα υπογεγραμένα και θεωρημένα απο τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων νομού Μαγνησίας με τα οποια θα απευθυνθείτε στην ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας. 

 

Τί είναι η Θεμελιακή Γείωση
 
Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.
 
Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της κάθε οικοδομής περιμετρικά στους πεδιλοδοκούς.
 
Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς.
 
Πλεονεκτήματα Θεμελιακής Γείωσης έναντι άλλων γειώσεων:
 
Τα πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων τύπων γειώσεων, συνοψίζονται στα εξής:

  • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής.   Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με την μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλα είδη γείωσης.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος αφού δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.
  • Εξάλειψη βηματικών τάσεων
     
  • Ισοδυναμικές συνδέσεις
  • Αντοχή στη διάβρωση
     

Πως κατασκευάζεται η Θεμελιακή Γείωση
 
Τοποθετείτε περιμετρικά της θεμελίωσης ταινία χαλύβδινη ή χάλκινη, η οποία συγκρατείται πάνω στον οπλισμό του μπετού με σφικτήρες.
 
Συνδέσεις μεταξύ χαλύβδινων και χάλκινων εξαρτημάτων γίνονται μόνο μέσα στο σκυρόδεμα. Συνδέσεις ίδιου τύπου εκτός σκυροδέματος γίνονται μόνο με ανοξείδωτα εξαρτήματα.
 
Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα σχετικά Πρότυπα IEC, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εφόσον ο χαλκός τοποθετηθεί εντός της θεμελίωσης, όπως εξάλλου ισχύει και για το χάλυβα. Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτροχημικό δυναμικό κάθε υλικού εξαρτάται από το ίδιο το υλικό αλλά και από το υλικό που το περιβάλλει. Στο σκυρόδεμα ο χάλυβας αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χαλκό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
 
Σε χώρους όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια ασανσέρ, μηχανοστάσια πισίνας, λουτρά, wc, κουζίνες, ηλεκτρικούς πίνακες και μετρητές ΔΕΗ τοποθετούνται ακροδέκτες γείωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς.
 
Για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με αλεξικέραυνο, τοποθετείται αγωγός μέσα στις κολόνες πριν την σκυροδέτηση με κατάληξη την ταράτσα του κτιρίου.
 
Περιμετρικά της ταράτσας, πάνω σε στηρίγματα, τοποθετείται αγωγός αλουμινίου ή χαλκού σε σημεία καμινάδων, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.α. Στη συνέχεια τοποθετούνται ακίδες και έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του αλεξικέραυνου.Γείωση γενικά

Τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν είμαστε σίγουροι για την προστασία που μας παρέχει η υπάρχουσα γείωση που έχουμε;
 
Την απάντηση στο παραπάνω το ερώτημα έρχεται να σας τη δώσει σήμερα η εταιρεία μας.
 
Εσείς δεν έχετε παρά να μας καλέσετε προκείμενου να έρθουμε στο χώρο σας, να μετρήσουμε με ειδικό όργανο την υπάρχουσα γείωση και να σας ενημερώσουμε για το αν τελικά σας καλύπτει ή όχι.
 
Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το συνεργείο μας, τόσο σε ότι αφορά τα όργανα μετρήσεων όσο και τα υλικά κατασκευής γειώσεων, είναι από τα πλέον σύγχρονα της αγοράς και καλύπτουν όλες τις διατάξεις της αντίστοιχης νομοθεσίας.
 Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα   βασικότερα αγαθά στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Όσο σημαντική και αν είναι όμως η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η προστασία που πρέπει να εξασφαλίσει ο χρήστης απέναντι σε αυτή.
 Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια στην καθημερινότητά μας, τότε η γείωση δεν είναι απλά απαραίτητη αλλά επιβάλλεται να υπάρχει!
 Όταν τη χρειαζόμαστε θα πρέπει να είναι κατάλληλη και αξιόπιστη δίπλα μας, για να αποφύγουμε έτσι τους αυξημένους κινδύνους ηλεκτροπληξίας.
 Δεν χρειάζεται να γίνει καθημερινό το φαινόμενο της προσβολής του ανθρωπίνου σώματος από το ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να προστατευτούμε. Μία και μόνο επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ικανή να δώσει τέλος σε μία ανθρώπινη ζωή!  
 
Τι έχει αλλάξει στις αιτήσεις του καταναλωτικού κοινού προς τη ΔΕΗ από την 01/11/2011;
 
Το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι από την 01/11/2011 έχει αλλάξει η νομοθεσία σε ότι αφορά τις αιτήσεις που καταθέτουμε στη ΔΕΗ.
 Το έντυπο της αίτησης που ίσχυε μέχρι τις 31/10/2011, έχει πλέον καταργηθεί και στη θέση του εφαρμόζεται ένα νέο έντυπο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.
 Στο συγκεκριμένο έντυπο περιέχεται και μία σειρά μετρήσεων σχετικά με την εκάστοτε ηλεκτρική εγκατάσταση, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μέτρηση της γείωσης του κτιρίου.
 Έτσι κάθε φορά που θα χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση προς τη ΔΕΗ για αλλαγή ονόματος, επανέλεγχο, επανασύνδεση, μεταφορά, συγχώνευση μετρητών ή νέα ηλεκτροδότηση, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει εκτός των άλλων να μετράει και τη γείωση του κτιρίου με ειδικό όργανο.
 Αν η γείωση δεν πληροί τους όρους ασφαλείας που ορίζονται από τη νομοθεσία, θα πρέπει να κατασκευάζεται κάθε φορά και από μία νέα γείωση.
 Στην περίπτωση αυτή όμως θα παρατηρηθεί το φαινόμενο να γεμίσει στην κυριολεξία ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου σας με ράβδους και ηλεκτρόδια γειώσεως. Είναι σίγουρα μία εικόνα που δεν ικανοποιεί κανέναν, σε καμία περίπτωση.
 Το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο όταν έχουμε να κάνουμε με πολυκατοικίες στις οποίες υπάρχουν πολλά διαμερίσματα με πολλούς και διαφορετικούς ιδιοκτήτες.
 
Η βοήθεια που μπορεί να σας παρέχει η εταιρεία μας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.
 
Έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε στο χώρο σας, να μετρήσουμε την υπάρχουσα γείωση και αν αυτή δεν πληροί τους όρους ασφαλείας, να τη βελτιώσουμε ή να κατασκευάσουμε καινούργια.
 
Η γείωση που θα κατασκευαστεί θα είναι κεντρική και θα καταλήγει στο χώρο των μετρητών της ΔΕΗ, σε ειδικούς ακροδέκτες.
 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχετε πλέον στη διάθεσή σας μία έτοιμη και αξιόπιστη γείωση, μέσα στα αποδεκτά επίπεδα μέτρησης που ορίζει ο νόμος.
 
Το παραπάνω στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο για κάθε μελλοντική μέτρηση ηλεκτρολόγου που θα αφορά αίτηση προς τη ΔΕΗ.
 
Πάνω από όλα όμως είναι άκρως σημαντικό για την προστασία τη δική σας αλλά και όλων των πιθανών χρηστών που υπάρχουν σε ένα κτίριο.