ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓEΙΑΣ

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει και κατασκεύαζει η  εταιρεια μας έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της κάθε εγκατάστασης.

Είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε μονοφασικά αλλά και τριφασικά δίκτυα.

Ο πίνακας διόρθωσης συνημιτονου ειναι η σημαντικότερη διάταξη εξοικονομησης ενέργειας,  παρακατω σας κανουμε μια αναλυση με τα χαρακτηριστηκά ,την κατασκεύη ,τα πλεονεκτήματα και τα οφελη που μπορύμε να εχουμε εγκαθηστόντας ενα  πίνακα διόρθωσης συνημιτόνου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αρχή λειτουργίας του πίνακα βασίζεται στη διόρθωση συνημιτόνου του ηλεκτρικού δικτύου και έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης και κατά συνέπεια την καλύτερη και πιο οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης.
Ο συντελεστής ισχύος το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζεται από την ισχύ λειτουργίας (apparent power) και την πραγματική ισχύ (working power). Η άεργος ισχύς είναι η ισχύς που υπάρχει στο δίκτυό μας άρα που πληρώνουμε, αλλά που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως φαίνεται στο δεύτερο σχήμα αλλάζοντας το συντελεστή ισχύος μειώνουμε αισθητά την άεργο ισχύ (reactive power).

Ο βαθμός κατανάλωσης άεργου ισχύος από τα φορτία εκφράζεται με το μέγεθος «Συντελεστής Ισχύος(cosφ)», το οποίο αντιστοιχεί στο λόγο της κατανάλωσης ενεργού ισχύος προς τη «φαινόμενη» ισχύ του φορτίου.
Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιμές του Συντελεστή Ισχύος (cosφ) κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές του Συντελεστή Ισχύος (cosφ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο πίνακας αντιστάθμισης ισχύος αποτελεί τη λύση στην αποφυγή υπέρογκων χρεώσεων από τη ΔΕΗ λόγω κατασπατάλησης ρεύματος.
Ο πίνακας αντιστάθμισης άεργου ισχύος καλύπτει όλες τις ανάγκες διόρθωσης συνημίτονου.
Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή Standards και με βέλτιστο ηλεκτρολογικό υλικό, ενώ τα ερμάρια και πεδία είναι στοιβαρούς αξιοπίστης κατασκευής ή τυποποιημένα και πιστοποιημένα προϊόντα οίκων του εξωτερικού.
Είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή άεργου ισχύος ενώ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται εύκολα στις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

  • Μείωση των χρεώσεων του λογαριασμού της ΔΕΗ.
  • Απαλλαγή των στοιχείων του δικτύου (καλωδίων, μετασχηματιστών, διακοπτών), από την άνεργο συνιστώσα του ρεύματος και αποφυγή πολυέξοδων επεκτάσεων.
  • Υψηλότερος συντελεστής ισχύος, βελτιωμένη σταθερότητα τάσης και λιγότερες απώλειες δικτύου. Υπάρχει δυνατότητα για φιλτράρισμα των αρμονικών του συστήματος.
  • Αποφυγή προβλημάτων συντονισμού και μείωση των ηλεκτρικών διαταραχών.
  • Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκεια ζωής του. Χαμηλότερο κόστος συντήρησης και χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Δυνατότητα εύκολη καλωδίωσης (κλέμμενς).
  • Ασφάλεια υπερφορτίσεως η οποία εμποδίζει το πυκνωτή να εκραγεί λόγω γήρανσης ή λόγω θερμικής υπερφόρτισης (υπάρχει επάνω στον πυκνωτή επιλογή αυτόματης διακοπής της λειτουργίας του σε περίπτωση βλάβης