ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με επαγγελματισμό και συνέπεια, η ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων επίγειων (αναλογικών & ψηφιακών) κεραιών παντός τύπου, καθώς και σε δορυφορικά συστήματα, εξασφαλίζοντας μόνιμη και μακροχρόνια εφαρμογή αποδοτικής και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος λήψης και διανομής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σηματος. Οι παραπάνω εφαρμογές μπορούν να υλοποιηθούν στην οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο, αλλα και σε τομείς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

Παράλληλα η εταιρεία μας εμπορεύεται μια εκτεταμένη γκάμα υλικών λήψης και διανομής Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού σήματος, της πλέον συγχρονης τεχνολογιας, απόλυτα προσαρμοσμενων στα πρότυπα CE και τις διεθνείς πιστοποιήσεις, και συγκεκριμενα: καλωδία, πολλών κατηγοριών, κεραίες λήψης, δορυφορικά κάτοπτρα (πιάτα) πολλών διαστάσεων και υλικού κατασκευής, και αποκωδικοποιητές για Επίγειο Ψηφιακό και Δορυφορικό σήμα.