ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Ο καθαρισμός των φ/β εγκαταστάσεων ανταποδίδει χρηματικά.
 
Και ποιος δεν έχει παρατηρήσει τα αποτελέσματα των πρώτων ανοιξιάτικων βροχοπτώσεων με παράλληλη μετακίνηση προς τη χώρα μας αέριων μαζών προερχόμενων από την Αφρική. Για αυτούς που διαθέτουν φ/β εγκαταστάσεις και δεν τις έχουν καθαρίσει τα τελευταία χρόνια, αρκεί μία ματιά στο ετήσιο εισόδημά τους για να πειστούν για την αναγκαιότητα του καθαρίσματος των φ/β πάνελ. Δεν έχει σημασία το πόσο καθαρές περιβαλλοντικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή της φ/β εγκατάστασης. Το βρόχινο νερό είναι μεν μαλακό, αλλά ποτέ καθαρό. Όταν μια επιφάνεια εκτίθεται στη βροχή, πάντα μένουν υπολείμματα. Κάθε φορά που βρέχει τα συγκεκριμένα υπολείμματα αυξάνονται με πιθανό αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αισθητή μείωση των χρηματικών απολαβών. Τα περιττώματα πτηνών ή η γύρη από τα φυτά είναι επίσης πολύ επίμονοι ρύποι. Στην εξοχή, ειδικά σε περιοχές κοντά σε κτηνοτροφικές φάρμες, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να σχηματίζεται μια ανθεκτική επίστρωση ρύπων λόγω των αερίων αμμωνίας, της γύρης και της αιωρούμενης σκόνης. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η κλίση της επιφάνειας των φ/β πλαισίων. Οι επιφάνειες με μικρή κλίση απαιτούν περισσότερο καθάρισμα. Η απώλεια της παραγόμενης ισχύος λόγω των ρύπων συχνά υποτιμάται. Βάσει μελετών από πραγματικές δοκιμές, το ποσοστό των απωλειών μπορεί να κυμανθεί μεταξύ του 5-25% ή και ακόμα μεγαλύτερου ειδικά όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς. Συνεπώς ο καθαρισμός είναι πάντα απαραίτητος, αλλά η συχνότητά του είναι συνδεδεμένη από την κατά τόπους συγκέντρωση ρύπων.
Τεχνολογία επεξεργασίας νερού PURAQLEEN


 

Όπως είναι γνωστό, το νερό της βρύσης δεν είναι απολύτως καθαρό και πάντα περιέχει μεταλλικά στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν μεταξύ άλλων και τη γεύση του. Συνήθως χρησιμοποιούμε τους όρους "σκληρό" και "μαλακό" νερό για να περιγράψουμε ένα μεγαλύτερο ή χαμηλότερο ποσοστό παρουσίας τέτοιων μεταλλικών στοιχείων.

 

Σύντομη περιγραφή συστήματος επεξεργασίας νερού 
 
Το νερό περνάει μέσα από μία φιάλη η οποία περιέχει ένα στρώμα ρητίνης ανταλλαγής ιόντων. Τα μεταλλικά άλατα, κυρίως ασβεστίου, μαγνησίου και καλίου, παραμένουν στη φιάλη και το καθαρό νερό οδηγείτε προς τα έξω, στην αντλία ψεκασμού.
Με το σύστημα επεξεργασίας νερούπετυχαίνουμε την επί τόπου μετατροπή του νερού δικτύου σε "καθαρό" ή "απιονισμένο" ή "αφαλατωμένο" νερό. Το αφαλατωμένο ή αλλιώς απιονισμένο νερό, λόγω των φυσικών του χαρακτηριστικών, έχει πολύ μεγάλη ικανότητα καθαρισμού.

Η φύση επιδιώκει πάντα να εξισορροπεί τη θερμοκρασία, την πίεση και τη συγκέντρωση σε κάθε υγρό.

Το φιλτραρισμένο νερό, τη στιγμή που εξέρχεται από την φιάλη με τη ρητίνη, έχει χάσει την προαναφερθείσα ισορροπία του με αποτέλεσμα να έχει την τάση να επιστρέψει στην προηγούμενη ισορροπία, η οποία ήταν η ανάμιξή του με ξένα σωματίδια. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε "απορρυπαντικό" το οποίο αφαιρεί ακόμα και ισχυρούς ρύπους όπως τα περιττώματα των πτηνών. Παρόλα αυτά η ποιότητα καθαρισμού του απαλλαγμένου από μεταλλικά στοιχεία νερού έχει και τα όριά της.
Έλαια, λιπαρά στοιχεία ή συγκεκριμένοι πολύ επίμονοι ρύποι απαιτούν επιπρόσθετα και τη χρήση κάποιου χημικού απορρυπαντικού. (στην περίπτωση αυτή το χημικό αντλείται αυτόματα με τη βοήθεια ενός εγχυτήρα και αναμιγνύεται με το νερό του δικτύου. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, το σύστημα επιστρέφει στη χρήση του απιονισμένου νερού το οποίο με τη σειρά του απομακρύνει κάθε υπόλειμμα.)

Το απιονισμένο νερό έχει πολύ υψηλή ποιότητα διαβροχής, ψεκάζεται ομοιόμορφα παντού.
Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι στεγνώνει χωρίς να αφήνει στίγματα ή ραβδώσεις ακόμα και όταν πλένουμε με πλήρη ηλιοφάνεια.

Με την μέθοδο “QLEEN” δεν είναι πλέον αναγκαία η επιπρόσθετη περιποίηση με τη χρήση συμβατικών ελαστικών μάκτρων ή δερμάτων καθαρισμού.
Ο καθαρισμός με αφαλατωμένο νερό είναι απόλυτα ασφαλής λόγω του ότι δεν χρησιμοποιούμε χημικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Επίσης δεν καταστρέφει τις επιφάνειες καθαρισμού.


 
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης απιονισμένου νερού με μία ματιά :
 
- Ποιοτικός καθαρισμός. Το απιονισμένο νερό αγκαλιάζει άμεσα τη βρωμιά και στην συνέχεια την απομακρύνει.
- Υψηλή ικανότητα διαβροχής. Ιδανικός ψεκασμός με αποτέλεσμα να επικάθεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια που καθαρίζουμε.
- Μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε νέα ρύπανση εξαιτίας της ελαχιστοποίησης της ηλεκτροστατικής φόρτισης.
- Αυξάνει το χρονικό διάστημα μέχρι τον επόμενο καθαρισμός.
- Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει στίγματα ακόμα και όταν καθαρίζουμε υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας.
- Περιβαλλοντικά ασφαλές από τη στιγμή που αποφεύγουμε τη χρήση απορρυπαντικών.