ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

.
Καθαρισμός

Υπολογίζεται ότι η βρωμιά επάνω στα πάνελ εκτός από τη μείωση της μακροζωίας του εξοπλισμού, ευθύνεται για ετήσια μείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια διαφυγόντα κέρδη της τάξεως του 10-15%. Τα έξοδα καθαρισμού αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτών των απωλειών.
Ο καθαρισμός των Φωτοβολταϊκών πάνελ από της πάσης φύσεως επικαθίσεις (γύρη, περιττώματα πουλιών, σκόνη, λάσπη, χιόνι, φερτές ύλες, χημικές ενώσεις, άλατα, αρμύρα, κλπ), οφείλει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο/Απρίλιο, όταν έχουν περάσει οι βροχές, και Αύγουστο Σεπτέμβριο, στο τέλος του καλοκαιριού.Ολοκληρωμένος έλεγχος & συντήρηση Φωτοβολταϊκών σε στέγες και πάρκα.
Η “ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε" προκειμένου να διασφαλίζονται, η αδιάλειπτη λειτουργία, η μακροβιότητα & υψηλή παραγωγικότητα, και κατά συνέπεια κερδοφορία, των Φωτοβολταϊκών Πάρκων, διαθέτει προγράμματα  συντήρησης, και ολοκληρωμένου ορθού τακτικού ελέγχου της εγκατάστασης, ανεξαρτήτως ισχύος, σε όλη την Ελλάδα.
Έλεγχος & συντήρηση

Συνοπτικά, οι διαδικασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης  περιλαμβάνουν :

 • Οπτικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης (Τριμηνιαίο ή και συχνότερα αν αυτό είναι δυνατόν).
 • Εξαμηνιαίο έλεγχο όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Εξαμηνιαία λίπανση τυχόν κινούμενων μερών.
 • Εξαμηνιαίος καθαρισμός όλου του εξοπλισμού.
 • Εξαμηνιαία αντισκωρική προστασία.
 • Αλλαγή, όποτε εντοπισθούν, τυχόν φθαρμένων υλικών.
 • Ετήσιο έλεγχος Μ/Σ από εξειδικευμένο συνεργείο (εργαστηριακή ανάλυση λαδιού - αν ο Μ/Σ είναι λαδιού).
 • Ετήσιες μετρήσεις αντίστασης καλωδίων.
 • Ετήσιες μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεωΟι μετρήσεις Φωτοβολταϊκών στοιχείων, στοιχειοσειρών, Ηλεκτρικών πινάκων,  Inverter και Καλωδιώσεων γίνονται με την χρήση ειδικών πιστοποιημένων οργάνων.
  Όλη η  ηλεκτρική εγκατάσταση ελέγχεται με ειδικό πολυλειτουργικό όργανο ελέγχου και πιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων  SOLAR 300 N της “ΗΤ”, για δοκιμές σε μονοφασικά και τριφασικά φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160.
  Το SOLAR 300 N επιτυγχάνει την ταυτόχρονη καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων, περιβαλλοντικών (ηλιακή ακτινοβολία W/m2,  θερμοκρασία περιβάλλοντος-στοιχείων, με τη βοήθεια καθετήρα PT1000, κλπ),  και ηλεκτρικών, όπως:

  • DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά)  μέτρηση των τάσεων
  • DC / AC TRMS (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση ρεύματος
  • DC / AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρηση της ισχύος
  • AC (μονοφασικά και τριφασικά) μέτρησης της ενέργειας
  • Μέτρηση του συντελεστή ισχύος (cosphi) μονοφασική και τριφασική
  • Καταγραφή ανωμαλιών τάσης (deeps & peaks, interruptions, unbalances )
  • Καταγραφή αρμονικών τάσης ρεύματος έως και την 49η
  • Flicker ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN50160
  • Καταγραφή ξεκινώντας ρεύματα με ανάλυση 10ms
  • Καταγραφή της τάσης γρήγορα μεταβατικά (ακίδες), με ανάλυση 5us
  • Πλήρης ανάλυση  ποιότητας δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο EN50160