ΔΩΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ (ΔΙΚΤΥΑ)

 
 
Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις που υπάρχουν σε έναν δεδομένο επαγγελματικό ή οικιακό χώρο για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών, σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης. Με άλλα λόγια, το σύνολο της καλωδίωσης που γίνεται σε έναν χώρο και αφορά όλα τα υποσυστήματα (π.χ τηλέφωνο, ήχος, δίκτυο κλπ) προγραμματίζεται και εγκαθίσταται ως ένα ενιαίο σύστημα.
 
Στην περίπτωση της μη δομημένης καλωδίωσης, η καλωδίωση που υποστηρίζει κάθε ένα από τα υποσυστήματα ενός επαγγελματικού ή οικιακού χώρου εγκαθίσταται συχνά ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας σειριακή σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση για μία συγκεκριμένη συσκευή είναι ουσιαστικά μία επέκταση της καλωδίωσης σε μία άλλη συσκευή, χωρίς να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο διανομής και διαχείρισής τους.
 
Στα καινούργια κτίρια, συχνά, δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι συνεπάγεται αύξηση του συνολικού κόστους, οδηγεί και σε μη λειτουργικές λύσεις.
 
Εάν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μίας νέας οικοδομής γίνει πρόβλεψη του συστήματος καλωδίωσης, επιτυγχάνεται:

 •  Οικονομία
 •  Ευελιξία
 •  Απλοποίηση διαδικασιών
   
 • Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
   Συμβατότητα ως προς τις προδιαγραφές τόσο για τα υλικά της καλωδίωσης, όσο και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
   
  Τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούν υλικά που είναι πιστοποιημένα και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
   CAT 5 :  Διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (τηλεφωνικά σήματα και σήματα Η/Υ για δίκτυα 100Mbps)
   CAT 5e ή CAT 6 : Δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Ethernet.