Σεμινάριο SMA HELLAS

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SMA HELLAS  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14/03/2013 ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  SMA SOLAR ACADEMY  ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ