Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πολυκατάτημα στον Αλμυρό (Νάκος Ηλίας ΑΕ )