Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ξυλουργείο στο Δημίνι (Φασούλας Κων/νος)