Εργοστάσιο μπισκότα Παπαδοπούλου στη Βι.Πε. Βόλου αλλαγή φωτισμού

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ