Εγκατάσταση δωμημένης καλωδίωσης σε ασφαλιστικό γραφείο στον Αλμυρό (Μακρή Μαρία)