Η λεκτρολογική εγκατάσταση σε φούρνο στον Αλμυρό (Γκάτση Αικατερίνη)