Πιστοποίση KNX patner

Τα μέλη της εταιρίας μας έχουν πιστοπιηθεί σάν  KNX partner για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με μεγαλύτερες απαιτήσεις απο μία συμβατή εγκατάσταση. KNX  The WorldWide STANDARD for home and building control.Δείτε το πιστοποιητικό (certificate) 1 →

δείτε το πιστοποιητικό (certificate) 2 →