Κτηνοτροφική Μαγνησίας - επέκταση τυροκομείου

 

Παρακάτω μερικες φωτο του έργου.