Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε λογιστικά γραφεία στο Βόλο (Παπακωσταντίνου Θανάσης)