Ασφαλή εργασία

Αυτό εινα ένα εγχειρίδιο του υπουργείου εργασιάς που αφορά καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία σε μικρές και μεσαιές επιχειρήσεις.
δείτε το εγχειρίδιο εδώ →