Πιστοποίηση OLYMPIA ELECTONICS

Η εταιρία  Πρεμέτης Παύλος και σια οε   εχει πιστοποιηθεί απο τη εταιρια συστημάτων ασφαλείας  olumpia electronics για την προώθηση και τεχνική υποστήριξη των προιόντων της.
δείτε το πιστοποιητικό 1 →

δείτε το πιστοποιητικό 2 →