Ηλεκτρολογική εγκατάσταση βιβλιοπωλείο''my copy and paper'' στον Αλμυρό (Τζανής Μίκος)