5 Απλά βήματα για την εκτίμηση κινδύνου

Αυτό το φυλλάδιο στοχέυει να βοηθήσει τουσ εργοδότες των επιχειρήσεων τω κλάδων εμπορίου,υπηρεσιών.βιοτεχνιών και ελαφρών βιομηχανιών να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας. με στόχο την λήψη μέτρων για τη προστασία των εργαζομένων νκαι τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
Δείτε το φυλλάδιο →