Σύνδεση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρικης τηλεχειριζόμενης πόρτας