Κτηνοτροφική Μαγνησίας- αυτοματισμός φυραματάδικου