Τεχνικός Ασφάλειας

Η εταιρία Πρεμέτης Παύλος και σια οε  έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο για την άσκηση καθηκόντων ταχνικού ασφάλειας.
δείτε τη βεβαίωση 1 →

δείτε τη βεβαίωση 2 →